Чингэлтэй дүүргийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэрт байгуулагдах нийтийн ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах ажил”–ыг гүйцэтгэх

Leave a Reply

  • Facebook