ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ, ҮНИЙН САНАЛУУД (Тендерийн нээлт дээр зарлагдсан дүнгээр)

Гэрээний нэр, дугаар: “Чингэлтэй дүүрэг, 1, 3, 4, 6 дугаар хороодын орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил” ЧДХААА 13/076

Тендерийг хүлээн авах эцсийн хугацаанд буюу 2013 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн 14 цаг 00 минут болон түүнээс өмнө ирүүлсэн доорхи тендерүүдийг мөн өдрийн 14 цаг 30 минутад нийтийн өмнө нээж, дор дурдсан мэдээллийг зарлаж тэмдэглэв.

Тендерт оролцогчийн нэр

Тендерийн зарлагдсан үнэ /төгрөг/

1

“Хустайн шил” ХХК

56 285 427

2

“Мастер энерги” ХХК

61 445 500

3

“Дуунт” ХХК

69 527 932

 

Leave a Reply

  • Facebook