дүүргийн 16 дугаар хорооны гудамжны гэрэлтүүгийн ажил

Leave a Reply

  • Facebook