Шүүхийн шийдвэр хэрэгжүүлж байгаа тухай

Албадан ажил хийлгэх ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоолыг үндэслэн Б.Учралт, Э.Цэнд-Аюуш, А.Дарханбаяр, О.Эрдэнэбаяр нарыг ажлын байраар ханган ажиллуулж байгаа болно.

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

Leave a Reply

  • Facebook