Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ /2013.12.01-ны байдлаар/

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛ
ДҮН 1,543,462.00 1,543,462.00
ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГ
МЭНД ЦОЛМОН 113,787.20 113,787.20
ЭНЭРЭНГҮЙ ҮЙЛС 52,067.20 52,067.20
СОНОРЧАГНУУР 57,301.80 57,301.80
ИЖИЛ САНАА 64,239.30 64,239.30
ТАНЫ ИТГЭЛ 129,172.90 129,172.90
ШЭЖИД ДҮГ 136,283.90 136,283.90
ГЭСҮ ДЭВҮ 62,843.20 62,843.20
НАНДИН ХҮСЛЭН 80,881.30 80,881.30
МӨНХ БАЯСГАЛАНТ 82,813.60 82,813.60
МЭНД-АРВИЖИХ 85,585.80 85,585.80
ЧИН ХҮСЛЭН 83,361.30 83,361.30
ЭНЭРЭНГҮЙ СЭТГЭЛ 85,873.90 85,873.90
ТЭГШ-ӨЛЗИЙ 114,505.60 114,505.60
МӨНХ-ҮЙЛСТЭН 134,240.80 134,240.80
ҮЙЛС НЭГТЭН 99,434.30 99,434.30
УНДРАХ-ИРЭЭДҮЙ 95,343.70 95,343.70
ЦЭНГЭЛЖАРГАЛХАЙРХАН 65,726.20 65,726.20

 

Leave a Reply

  • Facebook