“НИЙСЛЭЛИЙН ЦАХИМ АРХИВ” ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗААВАРЧИЛГАА

huudas-2

Нийслэлийн Архивын газраас дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба, хороодын архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан, албан хаагчдад зориулсан “Нийслэлийн Цахим архив” хэрэгжүүлэх албан тоотыг, хэрэгжүүлэх зааврын хамт дүүргийн Архивт ирүүлжээ.

“Нийслэлийн цахим архив” төслийн хүрээнд тоон гарын үсгээр баталгаажсан цахим баримт бичгийн солилцоог нийслэлийн хэмжээнд нэвтрүүлэх, иргэд, үйлчлүүлэгчдэд лавлагаа, мэдээллийг хөнгөн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх “Төрийн архивын нэгдсэн систем”-ийг нэвтрүүлэхийг нийслэлийн зүгээс зорин ажиллаж байгаа юм.

huudas-3

huudas-4

huudas-5

huudas-6

huudas-7

Leave a Reply

  • Facebook