Чингэлтэй дүүргийн ерөнхий боловсролын зарим сургуулиудын хөдөлмөрийн кабинетэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах

Leave a Reply

  • Facebook