ДҮҮРГИЙН “НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-ГЭЭР 142825 ИРГЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЖЭЭ

IMG_3539

2016 оны 03 дугаар сард дүүрэг болон 19 хорооны  “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 142825 иргэн үйлчлүүлж 140551 санал, хүсэлт хүлээн авч, 140544 асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

Дүүргийн Засаг даргын “Нэг цонхны үйлчилгээний хуваарийг дахин  батлах тухай”  А/9 тоот захирамж 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр батлагдсан.  Засаг даргын захирамжийн дагуу хэлтэс, албадын мэргэжилтнүүд хороод дээр очиж, иргэдэд мэдээлэл өгч, санал, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг сар бүрээр гаргаж, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.

1-TSOO

IMG_3540

Leave a Reply

  • Facebook