ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН “ОНЦЛОХ-35” АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН ХЭВЛЭГДЭВ

35-1

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2013-2016 онд дүүрэгт хийгдсэн 35  ажил, томоохон бүтээн байгуулалтуудын талаар “Онцлох-35” товч тайлан хэвлүүллээ. Тус тайлан “Хүнлэг орчин-Нийгмийн хөгжил”, “нээлттэй орчин-Эдийн засгийн хөгжил”, “”Тохилог орчин-Дэд бүтцийн хөгжил”, “Байгаль орчин-Ногоон хөгжил”, “Хяналттай орчин-Нутгийн удирдлагын хөгжил” гэсэн таван бүлгээс бүрдсэн байна.

35-2

34-4

35-6

35-7

35-8

Leave a Reply

  • Facebook