ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТӨӨР ИРГЭДИЙН САНАЛЫГ АСУУЖЭЭ

c-1

Нийслэлийн Засаг даргын “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай” 2015 оны 12 дугаар сарын А/1012 дугаар захирамж, 2016 оны 01 дүгээр  сарын 29-ний  өдрийн /76 дугаар захирамжийн дагуу Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас нэгдүгээр хорооны 18,19 дүгээр байрны дахин төлөвлөлтийн ажлын талаар 2016 оны 02 сарын 29-ний өдөр иргэдээс санал асуулга авчээ. Хурлыг нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Дахин төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга М.Нямбаяр зохион байгуулсан байна. Хуралд 18 дугаар байрнаас нийт 17 иргэн,19 дүгээр байрнаас нийт 15 иргэн оролцсон бөгөөд барилгажилтын ажлыг дэмжээгүй тул  дахин төлөвлөлтийн ажил цуцлагдаж байгаа юм.

c-2

c-3

c-4

Leave a Reply

  • Facebook