НАРНЫ ГЭРЛЭЭР ЦАХИЛГААН, ДУЛААН ЯЛГАРУУЛДАГ ЭКО ТЕХНОЛОГИЙГ ТАНИЛЦУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

IMG_2933

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  дэмжин “Изо Хаус” ХХК канад модон хийцтэй угсармал зөөврийн амины орон сууцны загварыг иргэдэд  танилцуулан зөвлөгөө, мэдээлэл өгч байна. Мөн уг ажлын хүрээнд барилгын халаалт, хөргөлт, хүлэмжийн аж ахуйн дулаан хангамжид хэрэглэх боломжтой нарны эрчим хүчнээс дулаан, цахилгаан үйлдвэрлэх эко технологи бүхий төвийн ситемд холбогдоогүй эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хөнгөн үйлдвэрийн уурын систем, халаалтын туслах үүсвэр бий болгох төслийг Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар дэмжин “Хот байгуулалт зураг төслийн хүрээлэн” ХХК- тай хамтран иргэд олон нийтэд сурталчлан танилцуулж байгаа юм.

IMG_2922

IMG_2916

IMG_2920

IMG_2919

Leave a Reply

  • Facebook