СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

su-1

“Хишиг арвин ХХК”-ны менежер, нябо нарт Нийгмийн даатгал, Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулахын ач холбогдол болон Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиудын нэмэлт өөрчлөлтүүдийн талаар  сургалт зохион байгуулж, менежер, нябо нарын сонирхсон асуултанд тэтгэврийн байцаагч Т.Нямсүрэн, МСС-ны мэргэжилтэн Б.Нарантуяа нар дэлгэрэнгүй хариулт өглөө. Сургалтанд 24 менежер, нябо нар оролцлоо.

su-2                                          САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook