ОЮУТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

0-0

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Нийгмийн даатгалын хэлтсээс “Ажил олгогч даатгуулагчийг дэмжих”  жилийн  хүрээнд  дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 16 их, дээд сургууль, коллеж, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн оюутан суралцагчдад Нийгмийн даатгалын болон Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжоор сургалт зохион байгуулах ажлыг эхлүүллээ

2016 оны 03-р сарын 30-ний өдөр “Гэгээ” коллежийн 25 оюутанд нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулахын ач холбогдлын талаар сургалт зохион байгууллаа.

0-00

САНХҮҮ, ТӨРИНЙ САНГИЙН ХЭЛТЭС, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook