БИЧИЛ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГҮҮДИЙН АРЧЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫГ ШАЛГАЖЭЭ

SH-1

Чингэлтэй дүүргийн Нийтийн эзэмшлийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн арчлалт хамгаалалттай Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс, “Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт Үйлчилгээ” ХХК хамтран 2016 оны  3 сарын 28-нд үзлэг шалгалт  хийжээ.  Нийт 19 бичил цэцэрлэгт  хүрээлэнд хийсэн үзлэгийн явцад 17 дугаар хорооны Сурагчийн 49 гудамжны тоглоомын талбай сагсны шит хугарсан, цэвэрлэгээ хангалттай байсныг шаардлага хүргүүлж зөрчлийг арилгуулжээ. Мөн 3 дугаар хорооны 15,16 дугаар байрны тоглоомын талбайн резинен хавтан сугарсаныг тогтоож  наах сэргээх шаардлага хүргүүлсэн.

SH-2

SH-3

SH-4

SH-5

SH-8                                                                     ДЭД БҮТЭЦ, ТОХИЖИЛТЫН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook