ХҮҮХДИЙН АМБУЛАТОРИОР 6371 ХҮҮХЭД ҮЙЛЧЛҮҮЛЛЭЭ

 

1

Хүүхдийн амбулатори  үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш 5 сарын хугацаанд хүүхдийн нарийн мэргэжлийн 7 их эмч 6371 хүүхдэд үйлчлэн тусламж үйлчилгээг үзүүлээд байна. Нийт үзлэгийн 31.03 хувь нь шүд,  хүүхдийн нарийн мэргэжлийн эмч 41,5 хувь, чих хамар хоолой 11.5 хувь, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ 3.5 хувь, дархлаажуулалт 6.6 хувь, эхо, рентген 2.6 хувь, гэмтэл 1.3 хувь, Лабораторийн тусламж үйлчилгээ 1.6 хувийг тус тус эзэлж байна.

Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлэх зорилгоор “Гэрээр айлчлах нь” аяны хүрээнд Нярай, хөгжлийн бэрхшээлтэй 0-16 насны  180  хүүхдүүдийг үзлэг, шинжилгээ оношилгоонд хамруулж хүүхдийн амбулаторийн үйл ажиллагааг сурталчлан ажилласан.

НХХ, ХҮҮХДИЙН АМБУЛАТОРИ

7

Leave a Reply

  • Facebook