ОЮУТАН СУРАЛЦАГЧДАД НИЙГМИЙН ДААТГАЛ БОЛОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИУДЫГ СУРТАЛЧЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

 

aaaaaa

“Ажил олгогч даатгуулагчийг дэмжих”  жилийн  хүрээнд  дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 16 их, дээд сургууль, коллежи, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн оюутан суралцагчдад Нийгмийн даатгалын болон Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжоор сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд:

2016 оны 03-р сарын 31-нээс 04-р сарын 7-ны хооронд  Шинэ иргэншил дээд сургуулийн харьяа МСҮТ-ын 120 оюутан, Тэнгэр дээд сургуулийн 35 оюутанд нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулахын ач холбогдлын талаар сургалт зохион байгууллаа.

aaaaaa

Leave a Reply

  • Facebook