ЭРДМИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН АРЧИЛГААГ ТОГТМОЛ ХИЙЖ БАЙНА

ha-2

Чингэлтэй  хайрханд байгуулсан “Эрдмийн цэцэрлэгт хүрээлэн“-д өдөр бүр бордоот усалгаа, модны тогоо томсгох, мод манах ажлуудыг “Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ” ХХК-ий ажилтнууд  хийж байна.

Эрдмийн цэцэрлэгт хүрээлэнд 2013, 2014, 2015 онд нарс, улиас, монос, чацаргана, шинэс, гацуур,  хус мод нийт 12830 ширхэгийг тарьсан.  Одоогоор тарьсан  модны ургалт 70.5 хувьтай байна.

                                        Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, ТҮК

ha-3

ha5

Leave a Reply

  • Facebook