НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦЛОО

5-horoo-3

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд  хийгдсэн нийтийн цэвэрлэгээнд 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагууд, Сууц өмчлөгчдийн холбоод, иргэд идэвхтэй оролцлоо. Өөрийн болон нийтийн эзэмшлийн 50м хүртэлх талбайн тохижилтод анхаарч, цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ, нойтон усалгаа хийж, хайс хашлагыг угааж, хог хаягдлыг ачиж тээвэрлүүллээ. Мөн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 53 дугаар зарлиг, Бие бялдрын хөгжил, чийрэгжүүлэлтийн түвшин тогтоох сорилыг 5 дугаар хорооны Төрийн албан хаагчид болон иргэд 2016 оны 4 дугээр сарын 19-ний өдөр зохион байгуулалттайгаар өглөө.

 5 дугаар хороо

5 zurag

 

Leave a Reply

  • Facebook