5 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШ, АЖИЛТНУУД, ЭЦЭГ, ЭХЧҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

huud-1

Дүүргийн нэгдүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байршилтай 5 дугаар цэцэрлэгийн 25 багш, ажилтан, эцэг, эхчүүдэд Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүн “халдварт өвчний тухай”, “хүүхдийн эрх  болон Хүүхэд хамгаалалын 108 утасны талаар мэдээлэл, сургалтыг хоёр шаттайгаар зохион байгуулжээ. Сургалтыг Хорооны хэсгийн байцаагч Ц.Дэмбэрэлдорж, Нийгмийн ажилтан Э.Алтанцэцэг, Өрхийн нийгмийн ажилтан Н.Нарантуяа нар сургалтыг удирдан явуулсан байна.

1 дүгээр хорооhuud-2

Leave a Reply

  • Facebook