ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ШАШНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ШАЛГАЛАА

shashin-1

Хууль зүйн сайдын 2016 оны А/76, А/91 тоот тушаал, Хууль зүйн яамны  бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын 2016 оны 6/1366 тоот албан бичгийн дагуу Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2016 оны А/162 тоот тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг 2016 оны 04 дүгээр сарын 14- 20-ны өдрүүдэд дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 45 шашны байгууллага,  иргэн, хуулийн этгээдийн талаар дэлгэрэнгүй судалж, бүртгэлжүүлэх, шашны төрөл, урсгал чиглэл, байршил, бусад үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийлээ.  Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтсийн даргаар ахлуулж, бүрэлдэхүүнд нь Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газар, Боловсролын хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс, Татварын хэлтэс, 1-19 дүгээр хороодын Засаг дарга  багтсан юм. Удирдамжид заасан судалгаа болон дэлгэрэнгүй тайлан, анхаарах асуудал, санал зөвлөмжийг  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон Хууль зүйн яаманд хүргүүлжээ.

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

shashin-5

shashin-2

 

shashin-3

shashin-4

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

  • Facebook