ӨРХИЙН ТОГТВОРТОЙ ТАРИАЛАН ТӨСЛӨӨС СУРГАЛТ ЯВУУЛЖЭЭ

19-1

АДРА олон улсын байгууллагын “Өрхийн тогтвортой тариалан” төсөлд 19 дүгээр хорооноос хамрагддаг өрхүүд, иргэдэд  зориулсан сургалтыг 2016 оны 04 сарын 19-ний өдөр  хорооны Иргэний танхимд зохион байгуулжээ. Хаврын тариалалтад хэрхэн бэлтгэх, зоорь хэрхэн хийх талаарх сургалтявуулж, зөвлөгөө өгсөн байна.

19 ДҮГЭЭР ХОРОО

19-2

Leave a Reply

  • Facebook