ХАЯГЖУУЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬ, ЖУРАМ, СТАНДАРТЫН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

IMG_6616

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Газрын харилцаа,  геодези зураг зүйн газар хамтран 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр хаягжуулалттай холбоотой хууль, журам, страндартын талаар  сургалт зохион байгууллаа.  Сургалтыг Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн  Б.Амарзаяа удирдан явуулж,  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын  Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсийн мэргэжилтнүүд, Онцгой байдлыг хэлтсийн  байцаагч, 19 хорооны Засаг дарга нар,  зохион байгуулагчид   хамрагдлаа.

Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс

IMG_6625

IMG_6631

IMG_6633

 

Leave a Reply

  • Facebook