ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙНХЭН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ОРОЛЦОЖ БАЙНА

NO-1

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Дэд бүтэц, тохижилт үйлчилгээний хэлтсээс 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр зуслангийн ногоон бүсийн цэвэрлэгээний ажилд  анхаарал хандуулж байна. Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагын  Иргэдийн бүлгийн иргэдийг хуваарилан ажиллуулж эхэллээ.

Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс

NO-4

NO-2

Leave a Reply

  • Facebook