ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ba-1.

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 2015 онд Зээлийн батлан даалтын сантай байгуулсан Хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд  2016 оны 04 дүгээр сарын 27-ны  өдөр Зээлийн батлан даалтын сантай хамтран, дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжих бизнес Инкубатор төв дээр сургалт зохион байгууллаа.  Жижиг, дунд өрхийн үйлдвэр эрхлэгчдэд батлан даалтын үйл ажиллагаа, батлан даалт гаргах журмын талаар  мэдээлэл хийсэн. Уг сургалтад Чингэлтэй дүүргийн жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч  20 иргэн, аж ахуй нэгжийн төлөөлөл  хамрагдлаа. Сургалтаар илтгэл тавьж, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв.

Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс

 ba-2.

ba-3.

Leave a Reply

  • Facebook