АЯНЫ ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦАЖ МЭРГЭЖИЛ, АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨВ

yvts-1

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллагын Чингэлтэй, Хайлааст орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр хамтран “Хамтарсан багийн Хамтын ажиллагаа” 3 сарын уралдаант аяныг 2 дугаар сарын 20-иос 5 дугаар сарын 20-ны хооронд зохион байгуулж байна.  Аяны хүрээнд Хамтарсан багийг идэвхжүүлэх, хамтарсан багийн гишүүдийн тэгш оролцоог хангахад нийгмийн үйлчилгээний салбар хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр бүх хороодын хийж байгаа ажилтай танилцаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

   НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

yvts-2

 

 

 

Leave a Reply

  • Facebook