УДИРДАХ АЖИЛТНЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

zun-1

Чингэлтэй дүүргиийн Боловсролын хэлтэс, Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллагын  “Хайлааст” ОНХХ, “Чингэлтэй” ОНХХ болон Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг хамтран дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, дунд ангийн сургалтын менежер, цэцэрлэгийн арга зүйч нарыг чадваржуулах сургалт  зохион байгууллаа. Тус сургалтаар удирдах ажилтны харилцаа хандлага, ёс зүйн асуудлыг хөндсөн сонирхолтой лекцүүд тавигдсан юм.

 НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС                  БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС

zun-2

Leave a Reply

  • Facebook