“БИД БҮГДЭЭРЭЭ ТАМИРЧИН” ТӨСЛИЙН ДҮҮРГИЙН ШАТНЫ ШАЛГАРУУЛАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

bid-1

Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Боловсролын хэлтэс, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд хамтран хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор 2013-2014 оны хичээлийн жилд “Дугуйлангаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь”, 2014-2015 оны хичээлийн жилд “Бид бүгдээрээ бүжигчин” төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн бол 2015-2016 оны хичээлийн жилд “Бид бүгтээрээ тамирчин” төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү төслийн эхний шатны шалгаруулалт цэцэрлэг тус бүрт зохион байгуулагдаж шалгарсан 32 багийн 1500 гаруй хүүхэд багачууд дүүргийн шатны шалгаруулалтад авхаалж самбаагаа сорьж байна.  Шалгаруулалт 2016 оны 05 дугаар сарын  2-ны өдрөөс 04-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

 НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС                  БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС

bid-1

Leave a Reply

  • Facebook