19 ХОРООНЫ ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАРЫГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГТ ОРУУЛАВ

UZLEG-1 

Чингэлтэй дүүргийн  Засаг даргын Тамгын газраас Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран 1-19 дүгээр хорооны 194  хэсгийн ахлагч нарын эрүүл мэндийн  урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 04 дүгээр сарын 28-аас 05 дугаар сарын 6-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. 1-12 дугаар хорооны хэсгийн ахлагч нарыг дүүргийн Эрүүл мэндийн төв,  амбулаторид, 13-19 дүгээр хорооны хэсгийн ахлагч нарыг “Хайлааст” салбарт  дотор, мэдрэл, эхо, элэгний үйл ажиллагаа, цус, шээсний ерөнхий шинжилгээнд хамруулав. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 194  хэсгийн ахлагч  хамрагдахаас 179 хэсгийн ахлагч хамрагдлаа.

Захиргаа, хуулийн хэлтэс   

UZLEG-2

 

 

 

 

Leave a Reply

  • Facebook