ТҮРГЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦЭГҮҮДЭД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

5-2

               Дүүргийн 1-6-р хороонд үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа түргэн үйлчилгээний цэгүүдийн үйл ажиллагаанд Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран НИТХТ-ийн 2014 оны 56 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтийг хангуулахаар хяналт шалгалтыг ажлыг гүйцэтгэж байна. Шалгалтаар Түргэн үйлчилгээний цэгт зөөврийн бие засах суултуур бүхий ариун цэврийн өрөөгүй, стандартын шаардлага хангасан хаяг шошготой, үйлдвэрийн сав баглаа боодол бүхий хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа эрхлэх заалтыг зөрчин түргэн муудаж гэмтэх бүтээгдэхүүн, зөвшөөрөлгүй тамхи худалдах зэрэг илэрч  байгаа юм.

 ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

5-3

 

 

Leave a Reply

  • Facebook