МЭДЭЭЛЭЛ

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс Дүүргийн төсөвтэй харилцагч Төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч нарын ажил төрлийн сарын семинарыг 2016 оны 4-р сарын 29-ны өдөр зохион байгууллаа.

Нягтлан бодогч нарын ээлжит семинарт Монгол улсын Гавьяат эдийн засагч, доктор, профессор Р.Батжаргал, дүүргийн Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Засаг даргын орлогч Ж.Эрдэнэбат, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ж.Орхонбаяр, төрийн сангийн ажилтнууд, төсөвт байгууллагын 40 гаруй нягтлан бодогч нар оролцон, “ Нягтлан бодох бүртгэлийн болон Аудитын шинэчлэн найруулсан хууль” –иар сургалт зохион байгуулан, 2015 оны бүртгэл, тооцооны ажилтны ажлыг дүгнэсэн шагнал урамшилийг олгож, 2015 оны дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт, зөвлөмжөөр илэрхийлэгдсэн зөрчлийн талаар ба 2016 оны эхний 5 сарын бүртгэл тооцооны ажлын явц, цаашид хийх ажлын чиглэлээр тодорхой асуудлыг хэлэлцлээ.

 

САНХҮҮ, ТӨРИЙ САНГИЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook