“АРХИГҮЙ ОРЧИН-БИДНИЙ ГЭРЭЛТ ИРЭЭДҮЙ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

sur-1

Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хорооны Иргэний танхимд “Архигүй орчин бидний гэрэлт ирээдүй” өдөрлөг зохион байгууллаа.  Тус өдөрлөгийн зорилго нь мэргэжлийн багийн оролцоог бүрэн хамруулсан архинд хэт орсон, донтсон, нийгмээс тусгаарлагдсан  иргэдийг нийгэмшүүлэх талаар шат дараалсан зорилтот арга хэмжээг авч ажиллах  юм. Энэхүү арга хэмжээний 2 дугаар шатанд архинаас гарах сэтгэл заслын эмчилгээнд хамруулах, албадан эмчилгээнд явуулах зэрэг ажил  үргэлжлэн явагдана.

17 дугаар хороо

17-04

Leave a Reply

  • Facebook