НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГИЙГ 3 ДУГААР ХОРООНД ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

ne-1

Нийгмийн  даатгалын  хэлтсийн  Нээлттэй  хаалганы  өдөрлөг хуваарийн  дагуу  2016 оны 05 дугаар  сарын 12-ны 10.00-15.00 цагийн 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хороодын  иргэдийг хамруулан 3 дугаар хорооны Иргэний танхимд зохион байгуулагдахаар төлөвлөөд байна. Энэ үеэр Иргэдэд нийгмийн даатгалын тухай хууль, Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд иргэд даатгуулагчийг хамруулах талаар мэдээлэл, танилцуулга, зөвлөгөө өгч ажиллаж байгаа юм.

Захиргаа, хуулийн хэлтэс

ne-2

 

Leave a Reply

  • Facebook