АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДЛАА

ah-2

Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах Ажлын хэсэг хуралдаж Тамхины хяналтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийг үндэслэн тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох аж ахуйн нэгж, иргэнд олгохоор шийдвэрлэлээ. Тусгай зөвшөөрөл олгогдсон аж ахуйн нэгж, иргэдийн тамхи худалдах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн 1,2 дугаах хэлтэс, хороодын Засаг дарга нарт үүрэг болголоо.

Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс  

ah-1

 

 

Leave a Reply

  • Facebook