”НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР-НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ӨДӨРЛӨГИЙГ 3 ДУГААР ХОРООНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

nd-02

            Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/9 тоот захирамжид заагдсан хуваарийн хүрээнд   дүүргийн 1-6 дугаар хороонд “Нээлттэй хаалганы өдөр-Нэг цонхны үйлчилгээ” –г 2016 оны 05 дугаар  сарын 12-ны өдөр 3 дугаар хорооны “Иргэний танхим”-д зохион байгууллаа.  Өдөрлөгийг Үйлчилгээний алба хариуцан зохион байгуулж, 60 гаруй иргэн, даатгуулагчид  Хяналт шалгалтын байцаагч Б.Эрхэмбаяр, Н.Энхжин, Эрүүл мэндийн даатгал хариуцсан байцаагч М.Шинэжил, Тэтгэврийн байцаагч Г.Нямтуяа, Сургалт, сурталчилгааны мэргэжилтэн Б.Нарантуяа нар нийгмийн даатгалын чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн байна.

Нийгмийн даатгалын хэлтэс        

nd-01

 

 

 

 

Leave a Reply

  • Facebook