АХМАД НАСТНУУД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

11-03

 Дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэсээс хэрэгжүүлж буй “Ахмадын зөвлөх үйлчилгээ” төсөлд, 11 дүгээр хорооны 5 ахмад настан хамрагдлаа. Ахмадуудад   “Эмгүй эмчилгээ”, “Хийн дасгал”, “Бэлэг дурсгал”, “Оёдол эсгүүр” гэсэн сэдвийн хүрээнд үе шаттай сургалт өгч байна.

 11 дүгээр хороо

11-04

 

 

Leave a Reply

  • Facebook