1-6 ДУГААР ХОРООНЫ ИРГЭД НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО

3-1

Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 3 дугаар хороотой хамтран “Иргэний танхим”-д 1-6 дугаар хорооны иргэдийн дунд “Нэг цонхны үйлчилгээ-Нээлттэй хаалганы  өдөрлөг” зохион байгууллаа.  Энэ үеэр Иргэдэд нийгмийн даатгалын тухай хууль, Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль  зэрэг хуультай холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөөг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэргэжилтнүүд өгөв.

 3 ДУГААР ХОРОО

3-1

Leave a Reply

  • Facebook