2016 оны 1 дүгээр ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны татлагын үед хороодын Засаг даргын ажлын алба хэсгийн ахлагч нарын дунд зарласан уралдааныг дүгнэлээ

2016  оны 1 дүгээр ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны татлагын үед хороодын Засаг даргын ажлын алба хэсгийн ахлагч нарын дунд зарласан уралдааныг дүгнэн,  шалгарсан хороод,  хэсгийн ахлагч нарт болзолд заасны дагуу Өргөмжлөл мөнгөн шагналыг дүүргийн ЗДТГ-ын дарга Цэрэг татлагын товчооны дарга А.Дамцагдорж гардуулан баяр хүргэлээ.

1-р байр Ё.Отгонбаяр даргатай 18р хорооны хэсгийн ахлагч /Д.Эрдэнэсайхан/

2-р байр -Ш.Жаргалсайхан даргатай 16-р хороо /С.Ганчимэг/

3-р байр -В.Хүрэлбаатар даргатай 17-р хороо /Ц.Давааэав/

4-р байр -Ж.Оюунцэцэг даргатай 12-р хороо /Д.Наранчимэг/

5-р байр -Ц.Дуламжав даргатай 7-р хороо /Н.Батсайхан/

IMG_9390 IMG_9397 IMG_9399 IMG_9403 IMG_9407  IMG_9413 IMG_9417 IMG_9422 IMG_9426 IMG_9430

Leave a Reply

  • Facebook