“НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-ГЭЭР ӨССӨН ДҮНГЭЭР 288530 ИРГЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЖЭЭ

1-soon

2016 оны 05 дугаар сарын байдлаар  Дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 61641 иргэн үйлчлүүлж 161641 асуудлыг шийдвэрлэсэн, 19 хорооны” Нэг цонхны  үйлчилгээ”-гээр 6875 иргэн үйлчлүүлж 6330 санал хүсэлт хүлээн авч 6245 асуудлыг шийдвэрлэсэн  байна.

Нийт өссөн  дүнгээр 288530 иргэн үйлчлүүлж 284525 асуудлыг шийдвэрлэсэжээ.   Дүүргийн Засаг даргын “Нэг цонхны үйлчилгээний хуваарийг дахин  батлах тухай”  А/9 тоот захирамж 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр батлагдсан.

 Засаг даргын захирамжийн дагуу хэлтэс, албадын мэргэжилтнүүд хороод дээр очиж, иргэдэд мэдээлэл өгч, санал, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг сар бүрээр гаргаж, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.

Захиргаа, хуулийн хэлтэс

tsaas

Leave a Reply

  • Facebook