Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасны дагуу шүүгчид нэр дэвшигчдийн талаарх мэдээллийг Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын Тамгын газрын цахим хуудсаар мэдээлэлж байна.

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасны дагуу шүүгчид нэр дэвшигчдийн талаарх мэдээллийг Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын Тамгын газрын цахим хуудсаар мэдээлэлж байна.
5
4
3
2
1

Leave a Reply

  • Facebook