17 ДУГААР ХОРОО ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛАА ХИЙВ

17-17

Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хороо Иргэдийн нийтийн хурлаа  2016 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр хийв. Хурлын ирц хуулийн дагуу бүрдэж  2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын саналыг эрэмбэлж дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэхээр шийдвэрлэв. Хуралдаа  идэвхитэй оролцсон иргэддээ талархал илэрхийлье.
17 ДУГААР ХОРООНЫ, ИРГЭНИЙ ТАНХИМ

17-18

17-19

Leave a Reply

  • Facebook