ДҮЙЦҮҮЛЭХ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

IMG_3833

Монгол Улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.5 дахь заалт, Монгол Улсын засгийн газрын 2008 оны 49 дүгээр тогтоол, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 35 дугаар тогтоол, Засаг даргын а/351 дүгээр захирамжийн дагуу дүйцүүлэх албан хаагчдын цэргийн анхан шатны бэлтгэл 2016 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрөөс  зохион байгуулж явуулна. Тус сургалтанд шинээр дүйцүүлэх албанд элссэн цэргийн үүрэгтнүүд хамрагдах юм.  Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн II  зэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтын хөтөлбөрийн дагуу цэргийн анхан шатны бэлтгэл сургалтыг жилд нэг удаа, үүрэг гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг, дадлагыг гүнзгийрүүлэх шатны сургалтыг жилд 2 удаа тус тус зохион байгуулдаг журамтай.

Цэргийн штаб

IMG_4161

Leave a Reply

  • Facebook