ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙВ

17 medee-3

Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хороонд хэрэгжиж буй “Орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдлийг бууруулах менежмент зохицуулалтын чадавхийг сайжруулах нь” МОН 13/301 төслийн ажилтан Р.Батмэнд, доктор Баяржаргал, Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Батхуяг нарын  бүрэлдэхүүнтэй эрсдлийн үнэлгээний баг  үнэлгээ хийжээ. 16 хэсгийн ахлагч, зохион байгуулагч, улсын бүртгэгч, төслийн орон нутгийн зохицуулагч нарын хамтаар тус хороонд хамгийн их тохиолдох 5 төрлийн гамшгийн эрсдлийн үнэлгээг хийв.

17  дугаар хороо

17 medee-4

Leave a Reply

  • Facebook