ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ӨРХҮҮДЭД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ӨГӨВ

 too-4

Зорилтот бүлгийн өрхүүдийн амжиргааны түвшинг  дээшлүүлэх зорилгоор Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран дүүргийн 7, 12,16,17 дугаар хороодод “Төгсөлтийн аргачлал” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд 17 дугаар хорооноос сонгогдсон 25 өрхийн гишүүдийг амжиргаагаа дээшлүүлэх сургалтанд хамруулан, үйлдвэрлэлээ эрхлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, ДЗМОУБ-ын Хайлааст ОНХХ хамтран  2016 оны 06 сарын 04-ны өдөр 17 өрхөд тоног төхөөрөмжийг гэрт нь очиж гардуулан, тоног төхөөрөмжийг хэрхэн ажиллуулах талаар заавар зөвлөгөө өглөө.

     Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

too-3

 

 

Leave a Reply

  • Facebook