9 ДҮҮРГЭЭС АНХ УДАА ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН ӨТГӨРӨЛТТЭЙ ХАНЫН ХИЙН СИСТЕМТЭЙ БОЛОВ

TUV-70

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Эрчимт эмчилгээний тасагт хүчилтөрөгчийн өндөр өтгөрөлттэй ханын хийн системийг  байршуулан холбож 2015 оны 12 дугаар сарын 24-нд ашиглалтад оруулсан. Хүчил төрөгчийн өндөр өтгөрөлттэй ханын систем нь 9 дүүргийн Эрүүл мэндийн төвүүдээс Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд тавигдсанаараа анхдагч болсон юм.  Ханын систем байршуулсанаар хүчилтөрөгчийн дутагдалд орсон иргэнд түргэн удаашралгүй үйлчлэх, Эрчимт эмчилгээний тасгийн эмч, ажилтнуудын ажлын ачааллыг хөнгөвчилсөн зэрэг олон давуу тал бий болжээ.

Эрүүл мэндийн төв

 HANA-1

HANA-2

HANA-3

HANA-4

 

 

Leave a Reply

  • Facebook