2016 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

2016 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

Сар/өдөр Цаг Шалгалт
06 дугаар сарын 15 12:00 – 13:40 Монгол хэл бичиг
06 дугаар сарын 16 10:00-11:20 Монгол улсын түүх
13:00-14:40 Хими
16:00-17:20 Англи хэл
06 дугаар сарын 18 08:30-09:50 Газар зүй
11:30-13:10 Математик
14:30-15:50 Биологи
17:00-18:20 Монгол хэл
06 дугаар сарын 19 08:00-09:40 Физик
11:30-12:50 Нийгмийн тухай мэдлэг
14:20-15:40 Орос хэл

 

Leave a Reply

  • Facebook