“НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-ГЭЭР ЭХНИЙ 6 САРД ӨССӨН ДҮНГЭЭР 339976 ИРГЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЖЭЭ

1 TONH

Эхний хагас жилийн байдлаар 19 хорооны” Нэг цонхны  үйлчилгээ”-гээр 44348 иргэн үйлчлүүлж 38435 санал хүсэлт хүлээн авч 38595 асуудлыг шийдвэрлэжээ.

Дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 295628 иргэн үйлчлүүлж 296285 санал, хүсэлт хүлээн авч, 296285 асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. Нийт өссөн  дүнгээр 339976  иргэн үйлчлүүлж  334880  асуудлыг шийдвэрлэсэн.  Дүүргийн Засаг даргын “Нэг цонхны үйлчилгээний хуваарийг дахин  батлах тухай”  А/9 тоот захирамж 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр батлагдсан.  Засаг даргын захирамжийн дагуу хэлтэс, албадын мэргэжилтнүүд хороод дээр очиж, иргэдэд мэдээлэл өгч, санал, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг сар бүрээр гаргаж, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.

Захиргаа, хуулийн хэлтэс

2-TSONH

3-TSONH-3

Leave a Reply

  • Facebook