ДҮҮРГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2016 ОНЫ ЗОРИЛТ БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ ҮНЭЛЭГДЛЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 03 дугаар тогтоолоор дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны зорилтыг 180 зорилт бүхий заалттай хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Үүнээс эхний хагас жилийн байдлаар дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийгэм, эдийн засгийн зорилтыг бүрэн хангалттай биелүүлэн ажиллалаа.

ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС13493322_1192777727434143_966381766_o

Leave a Reply

  • Facebook