НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ, ТАЛБАЙД ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ БАЙРШУУЛСАН ТҮЦ-ҮҮДИЙГ НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЖ БАЙНА.

TUIU-0

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Өмч, газрын харилцааны алба хамтран нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд зөвшөөрөлгүй байршуулсан Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг  хэрэгжүүлж байна.

2016 оны 7 дугаар сарын 21-нд дүүргийн 4 дүгээр хорооны 11, 12 дугаар байрны дунд зөвшөөрөлгүй байршуулсан Түргэн үйлчилгээний цэгийг нүүлгэн шилжүүллээ. Цаашид зөвшөөрөлгүй байршуулсан Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажил үргэлжилнэ.

Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс

Leave a Reply

  • Facebook