19 ХОРООНЫ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫН ХҮҮХДҮҮД “ЦАГААН НУГА” ЗУСЛАНД АМАРЧ БАЙНА

66-1

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн 19 хорооны ажилтан албан хаагчдын 200 гаруй хүүхдийг “Цагаан нуга” хүүхдийн зусланд амрааж байгаа билээ.

 Амарч буй  хүүхдүүд байгалийн аялал, хөгжөөнт тэмцээн наадмаар өрсөлдөхийн зэрэгцээ  ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн Монголын биет болон биет бус 13 соёлын өвөөс суралцаж,  өвлөж, “Oхford”, “Cambride”   болон бусад их дээд сургуулийн төгсөгчдөөр  англи хэлний хичээл хичээл заалгах зэрэг төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж байна.

6-3

6-5

6-4

Leave a Reply

  • Facebook