“НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-ГЭЭР 140611 ИРГЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЖЭ Э

too

Дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 07 дугаар сард 140611 иргэн үйлчлүүлж 140437 санал, хүсэлт хүлээн авч, 140366 асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. Нийт өссөн  дүнгээр 480587  иргэн үйлчлүүлж  475246  асуудлыг шийдвэрлэсэн.

Дүүргийн Засаг даргын “Нэг цонхны үйлчилгээний хуваарийг дахин  батлах тухай”  А/9 тоот захирамж 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр батлагдсан.  Засаг даргын захирамжийн дагуу хэлтэс, албадын мэргэжилтнүүд хороод дээр очиж, иргэдэд мэдээлэл өгч, санал, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг сар бүрээр гаргаж, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна

Leave a Reply

  • Facebook